Tra cứu lọc máy nén / Compair / Model ZITAIR 150 D MKIV

 

Tên sản phẩm Model ZITAIR 150 D MKIV
Mã SP ZITAIR 150 D MKIV
Xuất xứ
Giá Liên hệ
Mô tả:
Mô tả sản phẩm

Phụ  tùng lọc cho máy nén khí Compair ZITAIR 150 D MKIV, Compair ZITAIR 150 MKII, Compair ZITAIR 175 D, Compair ZITAIR 175 P, Compair ZITAIR 180 MKII, Compair ZITAIR 180 P, Compair ZITAIR 250,Compair ZITAIR 250 D, Compair ZITAIR 250 P, Compair ZITAIR 380-145, Compair ZITAIR 380-170, Compair ZITAIR 400-125, Compair ZITAIR 400-170, Compair ZITAIR 550-170, Compair ZITAIR 600-125

 

MODEL

SOTRAS REF

TYPE

ORIGINAL REF

CONTACT

ZITAIR 150 D MKIV

DC 3050

Separator

98262.5072

sales@minhphuco.vn

   

Air filter

 

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 150 MKII

DC 3049

Separator

98262.5073

sales@minhphuco.vn

 

SA 6022

Air filter

C11561.724

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 175 D

DC 3016

Separator

98262.8026

sales@minhphuco.vn

 

SA 6005

Air filter

C16012.189

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 175 P

DC 3016

Separator

98262.8026

sales@minhphuco.vn

 

SA 6005

Air filter

C16012.189

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 180 MKII

DC 3049

Separator

98262.5073

sales@minhphuco.vn

 

SA 6033

Air filter

C16012.52

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 180 P

DC 3049

Separator

98262.5073

sales@minhphuco.vn

 

SA 6033

Air filter

C16012.52

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 250

DC 3017

Separator

98262.8027

sales@minhphuco.vn

 

SA 6036

Air filter

C16012.190

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 250 D

DC 3013

Separator

98262.8020

sales@minhphuco.vn

 

SA 6036

Air filter

C16012.190

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 250 P

DC 3017

Separator

98262.8027

sales@minhphuco.vn

 

SA 6036

Air filter

C16012.190

sales@minhphuco.vn

 

SH 8110

Oil filter

C16012.303

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 380-145

DC 3044

Separator

98262.5079

sales@minhphuco.vn

 

SA 6034

Air filter

1078A30930

sales@minhphuco.vn

 

SH 8109

Oil filter

98262.8040.0001

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 380-170

DC 3044

Separator

98262.5079

sales@minhphuco.vn

 

SA 6034

Air filter

1078A30930

sales@minhphuco.vn

 

SH 8109

Oil filter

98262.8040.0001

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 400-125

DC 3044

Separator

98262.5079

sales@minhphuco.vn

 

SA 6034

Air filter

1078A30930

sales@minhphuco.vn

 

SH 8109

Oil filter

98262.8040.0001

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 400-170

DC 3044

Separator

98262.5079

sales@minhphuco.vn

 

SA 6034

Air filter

1078A30930

sales@minhphuco.vn

 

SH 8109

Oil filter

98262.8040.0001

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 550-170

DB 2091

Separator

1311k08020

sales@minhphuco.vn

   

Air filter

 

sales@minhphuco.vn

   

Oil filter

 

sales@minhphuco.vn

ZITAIR 600-125

DC 3071

Separator

98262.8046

sales@minhphuco.vn

   

Air filter

 

sales@minhphuco.vn

 

SH 8109

Oil filter

98262.8040.0001

 

 

 

Trân trọng cảm ơn và hợp tác

................................................

HOANG NGOC THAO (Mr)

Mobile: 0985459559

Skype: hnthao87

Yahoo: hoangngocthao87

Email: thao.hoang@minhphuco.vn

sales@minhphuco.vn

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ

Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM

Tel: +84-8-36029606     Fax: +84-8-36029606

Website: www.minhphuco.vn

Website: www.locthuyluc.vn

 

 

 

Hình ảnh sản phẩm
Sản phẩm liên quan